Deze zondag in Zuid

Bij de lezing uit Johannes 2: 13 t/m 22

We verkennen bij deze blijde boodschap eerst de onderlaag van het verhaal. 
De omstandigheden op het tempelplein, waarvan Jezus zeker op de hoogte was, omdat hij de tempel eerder had bezocht. 

Dan stappen we het verhaal zelf in en proberen te begrijpen waarom Jezus juist op dit moment een teken geeft én met zweepslagen het tempelplein schoon veegt. 

Tenslotte kijken we mee over de schouder van Johannes als hij omstreeks het jaar 90 zijn evangelie schrijft en de rijkdom van wat er destijds op het tempelplein gebeurde wordt gezien als heil en zegen: Hij heeft ons heil teweeggebracht! Wellicht worden wij daarbij ook uitgenodigd heil en zegen te zijn voor de mensen om ons heen. 
Een gedicht krijgt een plek in de dienst:

Gedragen weten 

In stil vertrouwen wil ik vragen:
als U mijn pelgrimsreis geleidt,
wilt U dan ook helpen dragen
bij wat te zwaar valt, elke tijd?

Mag ik in stil vertrouwen weten,
mijn tijden zijn toch in Uw hand.
Ontferming is een blijvend teken:
U doet Uw trouw altijd gestand.

Zo legt U zegen op mijn leven:
geeft mij weer moed en nieuwe kracht.
Beloften met Uw Naam verweven,
zijn mij als licht, bij dag én nacht.

In stil vertrouwen overnachten
bij ‘t Woord dat mij Uw liefde toont, 
nabijheid die ik mag verwachten: 
Uw Geest, die troost en in mij woont.

Wandel ik eens mijn reis ten einde,
Uw arm omsluit mijn arm altijd:
de Bron van leven, van het zijnde,
mijn Gids, zelfs tot in eeuwigheid.


Kees Hoogendoorn
terug

Agenda

Noord (De Open Hof), ds. Marcel Wielhouwer

zo 03 mrt 2024 om 10:00

Zuid (Beatrixkerk), dhr. Kees Hoogendoorn (Amersfoort)

zo 03 mrt 2024 om 10:00 Er is Kindernevendienst en voor de allerkleinsten kinderoppas.

Onze kerkdiensten onlineVierplek Noord: De Open Hof
Vierplek Zuid: Beatrixkerk
Bekijk onze kerkdiensten live of kijk de opname achteraf terug.

Predikanten

Predikanten
Ds. Agnès Gilles
Telefoon: 06-41866969
E-mail: ds.gilles@pgede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Ds. Egbert van Dalen (ambulant predikant)
Telefoon: 06-24822235
E-mail: ds.vdalen@pgede.nl
 

Scriba

Mariëlle Tempelman
E-mail: scriba@pgede.nl
 

Kerkgebouwen

Beatrixkerk
Beatrixlaan 54, 6713 PT  Ede
0318-613767
(vergaderruimte reserveren:
kosterzuid@pgede.nl
)

De Open Hof
Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
0318-639426
beheerderopenhof@pgede.nl
 

Nieuwsbrief

E-mail: weeknieuws@pgede.nl om je aan te melden voor het weeknieuws (PGE-leden).

Redactie

E-mail: weeknieuws@pgede.nl om een artikel te laten plaatsen in de weeknieuws. kopij aanleveren voor woensdagmiddag 17.00 uur.

E-mail: webredactie@pgede.nl om te reageren op de website.