Kerk en Samenleving

Het Platform Kerk& Samenleving is bedoeld om het contact tussen PGE(activiteiten) en samenleving te vergroten en vorm te geven aan de maatschappelijke betrokkenheid van de PGE. Het is daarnaast ook verantwoordelijk voor gemeenteopbouw en gastvrijheid: zorgen dat leden zich betrokken en thuis voelen binnen de PGE.
Een derde aspect van het platform is het faciliteren van maatschappelijke bewustwording, door maatschappelijke en kerkelijke thema’s aan de orde te stellen.

Lees meer 

Eredienstraad (Noord & Zuid)

Om de vieringen op beide plekken goed te kunnen organiseren hebben beide vierplekken een eigen Eredienstraad. Zij ondersteunen de predikant(en) in het vormgeven van de liturgie, alsmede het vormgeven van de muzikale invulling binnen de vieringen.

Nieuwe liturgische ontwikkelingen worden hierbij meegenomen. 
 
Lees meer 

InspiRaad (jeugd, jongeren en gezin)

De Protestantse Gemeente Ede wil ook voor kinderen, jeugd en jongeren een plek zijn waar zij samen kunnen zoeken naar de betekenis van God voor mensen.

De InspiRaad zoekt steeds naar manieren waarop jong en oud elkaar gelovig kunnen inspireren, in de overtuiging dat wij elkaar daarbij nodig hebben. Daarom is de leeftijdsgrens voor de activiteiten die de InspiRaad aanbiedt ook opgerekt tot rond de 40 jaar.

 
Lees meer 

Communicatie

Commissie huisvesting


Agenda

Noord (De Open Hof), ds. Marcel Wielhouwer

zo 03 mrt 2024 om 10:00

Zuid (Beatrixkerk), dhr. Kees Hoogendoorn (Amersfoort)

zo 03 mrt 2024 om 10:00 Er is Kindernevendienst en voor de allerkleinsten kinderoppas.

Onze kerkdiensten onlineVierplek Noord: De Open Hof
Vierplek Zuid: Beatrixkerk
Bekijk onze kerkdiensten live of kijk de opname achteraf terug.

Predikanten

Predikanten
Ds. Agnès Gilles
Telefoon: 06-41866969
E-mail: ds.gilles@pgede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Ds. Egbert van Dalen (ambulant predikant)
Telefoon: 06-24822235
E-mail: ds.vdalen@pgede.nl
 

Scriba

Mariëlle Tempelman
E-mail: scriba@pgede.nl
 

Kerkgebouwen

Beatrixkerk
Beatrixlaan 54, 6713 PT  Ede
0318-613767
(vergaderruimte reserveren:
kosterzuid@pgede.nl
)

De Open Hof
Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
0318-639426
beheerderopenhof@pgede.nl
 

Nieuwsbrief

E-mail: weeknieuws@pgede.nl om je aan te melden voor het weeknieuws (PGE-leden).

Redactie

E-mail: weeknieuws@pgede.nl om een artikel te laten plaatsen in de weeknieuws. kopij aanleveren voor woensdagmiddag 17.00 uur.

E-mail: webredactie@pgede.nl om te reageren op de website.