Kerk en Samenleving

Het gaat in deze werkgroep zowel om het aandacht besteden, en waar nodig ondersteunen, van zowel bestaande als ook om nieuwe initiatieven binnen en buiten de kerk, en daarnaast over brede maatschappelijke thema’s.

Er zal veel overlap zijn met andere werkgroepen zoals de Eredienstraad, de InspiRaad en de werkgroep communicatie. Maar ook met de diaconie en met Bespreek het Samen. Om zo elkaar te kunnen blijven inspireren.

Lees meer 

Eredienstraad (Noord & Zuid)

Om de vieringen op beide plekken goed te kunnen organiseren hebben beide vierplekken een eigen Eredienstraad. Zij ondersteunen de predikant(en) in het vormgeven van de liturgie, alsmede het vormgeven van de muzikale invulling binnen de vieringen.

Nieuwe liturgische ontwikkelingen worden hierbij meegenomen. 
 
Lees meer 

InspiRaad (jeugd, jongeren en gezin)

De Protestantse Gemeente Ede wil ook voor kinderen, jeugd en jongeren een plek zijn waar zij samen kunnen zoeken naar de betekenis van God voor mensen.

De InspiRaad zoekt steeds naar manieren waarop jong en oud elkaar gelovig kunnen inspireren, in de overtuiging dat wij elkaar daarbij nodig hebben. Daarom is de leeftijdsgrens voor de activiteiten die de InspiRaad aanbiedt ook opgerekt tot rond de 40 jaar.

 
Lees meer 

Communicatie

Commissie huisvesting

Agenda

Noord - Ds Agn├Ęs Gilles & ds Doorn - GIGA viering

zo 08 okt 2023 om 10:00

Zuid - Ds T.P.de Jong - Cantorij - Heilig Avondmaal

zo 08 okt 2023 om 10:00

Onze kerkdiensten onlineVierplek Noord: De Open Hof
Vierplek Zuid: Beatrixkerk
Bekijk onze kerkdiensten live of kijk de opname achteraf terug.

Predikanten

Predikanten
Ds. Agnès Gilles
Telefoon: 06-41866969
E-mail: ds.gilles@pgede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Ds. Egbert van Dalen (ambulant predikant)
Telefoon: 06-24822235
E-mail: ds.vdalen@pgede.nl
 

Scriba

Mariëlle Tempelman
E-mail: scriba@pgede.nl
 

Kerkgebouwen

Beatrixkerk
Beatrixlaan 54, 6713 PT  Ede
0318-613767
(vergaderruimte reserveren:
kosterzuid@pgede.nl
)

De Open Hof
Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
0318-639426 
 

Redactie

E-mail: weeknieuws@pgede.nl om een artikel te laten plaatsen in de weeknieuws. Kopij aanleveren voor woensdagmiddag 17.00 uur.

E-mail: webredactie@pgede.nl om te reageren op de website.