Wie zijn we?

De Protestantse gemeente Ede (PGE) is een kleurrijke geloofsgemeenschap van mensen die van betekenis wil zijn voor de samenleving. Op grond van de Bijbel verstaan wij dit als onze roeping: er zijn voor wie jou nodig heeft.

De PGE bestaat uit mensen die vertrouwen op God die zich heeft geopenbaard in Jezus Christus.      
Zij willen leven als volgelingen van Jezus Christus en op basis daarvan omzien naar elkaar en naar de wereld waarin zij leven. Dit is de missie van de PGE.

Wij geloven dat wij de liefde van God ontvangen. Vanuit dit besef voelen wij ons geroepen om Gods Woord te horen en ervan te getuigen.

Daarom komen wij elke zondag op twee vierplekken samen om te vieren en te leren hoe wij daar handen en voeten aan kunnen geven, ieder op de plaats waar wij wonen en werken.


 
Lees meer 

Organisatie

De Protestantse Gemeente Ede kent een Afgevaardigde Kerkenraad, een Diaconale Raad en het ONE-team die samen de kerkenraad vormen. 

De Afgevaardigde Kerkenraad – de naam zegt het al – wordt gevormd door afgevaardigden uit de verschillende teams/raden/werkgroepen die samen met de voorzitter, scriba en predikant(en) het dagelijks bestuur van onze gemeente regelt.

Agenda

Noord - Ds Agn├Ęs Gilles & ds Doorn - GIGA viering

zo 08 okt 2023 om 10:00

Zuid - Ds T.P.de Jong - Cantorij - Heilig Avondmaal

zo 08 okt 2023 om 10:00

Onze kerkdiensten onlineVierplek Noord: De Open Hof
Vierplek Zuid: Beatrixkerk
Bekijk onze kerkdiensten live of kijk de opname achteraf terug.

Predikanten

Predikanten
Ds. Agnès Gilles
Telefoon: 06-41866969
E-mail: ds.gilles@pgede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Ds. Egbert van Dalen (ambulant predikant)
Telefoon: 06-24822235
E-mail: ds.vdalen@pgede.nl
 

Scriba

Mariëlle Tempelman
E-mail: scriba@pgede.nl
 

Kerkgebouwen

Beatrixkerk
Beatrixlaan 54, 6713 PT  Ede
0318-613767
(vergaderruimte reserveren:
kosterzuid@pgede.nl
)

De Open Hof
Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
0318-639426 
 

Redactie

E-mail: weeknieuws@pgede.nl om een artikel te laten plaatsen in de weeknieuws. Kopij aanleveren voor woensdagmiddag 17.00 uur.

E-mail: webredactie@pgede.nl om te reageren op de website.