Wie zijn we?

Waardevol

dat ben je
dat willen wij zijn
voor elkaar
voor de samenleving
voor de aarde
in naam van God

De Protestantse gemeente Ede (PGE) is een kleurrijke geloofsgemeenschap van mensen die van betekenis wil zijn voor de samenleving. Op grond van de Bijbel verstaan wij dit als onze roeping: er zijn voor wie jou nodig heeft.

De PGE bestaat uit mensen die vertrouwen op God die zich heeft geopenbaard in Jezus Christus.      
Zij willen leven als volgelingen van Jezus Christus en op basis daarvan omzien naar elkaar en naar de wereld waarin zij leven. 
Zij willen zich daarbij laten leiden door de Heilige Geest die in ieder mens aanwezig is als een geschenk en talent. De gaven van de Geest zijn liefde, vriendschap, vreugde, vrede, goedheid, geduld, zachtmoedigheid en ingetogenheid. 

Dit is de missie van de PGE.

Wij geloven dat wij de liefde van God ontvangen. Vanuit dit besef voelen wij ons geroepen om Gods Woord te horen en ervan te getuigen.

Daarom komen wij elke zondag op twee vierplekken samen om te vieren en te leren hoe wij daar handen en voeten aan kunnen geven, ieder op de plaats waar wij wonen en werken.

De twee vierplekken verschillend onderling, om ruimte te geven aan de verschillende kleuren die er binnen de PGE zijn voor jong en oud.

Vierplek Zuid in de Beatrixkerk wordt gekenmerkt door een grote aandacht voor de Schriften en een kwalitatief goede kerkmuzikale praktijk. Een herkenbare liturgische volgorde in een verscheidenheid aan kerkdiensten wordt door jong en oud gewaardeerd. Er is veel aandacht voor woord en sacrament en de Christelijke feestdagen met in de Stille Week de bezinning op het lijden en sterven van Christus. 

Vierplek Noord in De Open Hof kent een lossere omgang met de liturgie, waarbij de nadruk ligt op het samen vieren van jong en oud. Het samen doen en het experiment worden hierbij hoog gewaardeerd. Er is veel aandacht voor de uitleg van de Bijbel gericht op de dagelijkse praktijk. Hoe kunnen wij leerling van Jezus Christus zijn in het leven van alledag.

Organisatie

De Protestantse Gemeente Ede kent een Afgevaardigde Kerkenraad, een Diaconale Raad en het ONE-team die samen de kerkenraad vormen. 

De Afgevaardigde Kerkenraad – de naam zegt het al – wordt gevormd door afgevaardigden uit de verschillende teams/raden/werkgroepen die samen met de voorzitter, scriba en predikant(en) het dagelijks bestuur van onze gemeente regelt.

Kerkbalans 2024


Kerkbalans 2024. Klik op de bovenstaande button om je aan te melden.

Agenda

Noord (De Open Hof), ds. Agn├Ęs Gilles

zo 23 jun 2024 om 10:00 (GIGA viering SPECIAAL - Vogelzang en mensenlied)

Zuid (Beatrixkerk), ds. Gerben Westra

zo 23 jun 2024 om 10:00 Er is Kindernevendienst en voor de allerkleinsten kinderoppas.

Onze kerkdiensten onlineVierplek Noord: De Open Hof
Vierplek Zuid: Beatrixkerk
Bekijk onze kerkdiensten live of kijk de opname achteraf terug.

Predikanten

Predikanten
Ds. Agnès Gilles
Telefoon: 06-41866969
E-mail: ds.gilles@pgede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Ds. Egbert van Dalen (ambulant predikant)
E-mail: ds.vdalen@pgede.nl
 

Vertrouwenspersonen

Sander Reijers en
Diederike Hamming – Reitsma
E-mail: vertrouwenspersoon@pgede.nl.

 

Scriba

Mariëlle Tempelman
E-mail: scriba@pgede.nl
 

Kerkgebouwen

Beatrixkerk
Beatrixlaan 54, 6713 PT  Ede
0318-613767
(vergaderruimte reserveren
E-mail: kosterzuid@pgede.nl
)

De Open Hof
Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
0318-639426
E-mail: beheerderopenhof@pgede.nl
 

Nieuwsbrief

E-mail: weeknieuws@pgede.nl om je aan te melden voor het weeknieuws (PGE-leden).

Redactie

E-mail: weeknieuws@pgede.nl om een artikel te laten plaatsen in de weeknieuws. kopij aanleveren voor woensdagmiddag 17.00 uur.

E-mail: webredactie@pgede.nl om te reageren op de website.