Pastoraat (ONE-team)

Het ONE-team regelt het Omzien Naar Elkaar. Dat is de pastorale taak die elke gemeente van Christus heeft. Ook op het geestelijke vlak willen wij elkaar en de mensen die een beroep op ons doen, helpen.

Vanwege de accentverschillen tussen de verschillende vierplekken, kent de Protestantse Gemeente Ede twee pastorale teams rond de twee predikanten. Je kunt via het Kerkelijk Bureau zelf aangeven bij welke vierplek jij je het meest thuis voelt. Daarna word je vanzelf ingedeeld in het pastorale team van de predikant van de door jou gewenste vierplek. Met een eventuele pastorale zorgvraag kun je dan bij die predikant terecht.

De Protestantse Gemeente is geografisch ingedeeld in buurtkringen. Een buurtkring bestaat uit maximaal 45 adressen die bij elkaar in een buurt liggen en is bedoeld om de onderlinge verbondenheid in de gemeente vorm en inhoud te geven. Omzien naar elkaar is in de gemeente van Christus niet alleen de taak van ouderlingen, maar van iedereen. In een buurtkring kan hieraan - onder leiding van de twee contactpersonen die elke buurtkring heeft - handen en voeten gegeven worden.

E-mail: ONEteam@pgede.nl
 
terug

Agenda

Noord - Ds Agn├Ęs Gilles & ds Doorn - GIGA viering

zo 08 okt 2023 om 10:00

Zuid - Ds T.P.de Jong - Cantorij - Heilig Avondmaal

zo 08 okt 2023 om 10:00

Onze kerkdiensten onlineVierplek Noord: De Open Hof
Vierplek Zuid: Beatrixkerk
Bekijk onze kerkdiensten live of kijk de opname achteraf terug.

Predikanten

Predikanten
Ds. Agnès Gilles
Telefoon: 06-41866969
E-mail: ds.gilles@pgede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Ds. Egbert van Dalen (ambulant predikant)
Telefoon: 06-24822235
E-mail: ds.vdalen@pgede.nl
 

Scriba

Mariëlle Tempelman
E-mail: scriba@pgede.nl
 

Kerkgebouwen

Beatrixkerk
Beatrixlaan 54, 6713 PT  Ede
0318-613767
(vergaderruimte reserveren:
kosterzuid@pgede.nl
)

De Open Hof
Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
0318-639426 
 

Redactie

E-mail: weeknieuws@pgede.nl om een artikel te laten plaatsen in de weeknieuws. Kopij aanleveren voor woensdagmiddag 17.00 uur.

E-mail: webredactie@pgede.nl om te reageren op de website.