Kerkenraad

De volgende mensen nemen vanaf 1 september 2023 zitting in de Afgevaardigde Kerkenraad (AKrd):
 1. Peter van Veen, (voorzitter tot 1 december 2023, vanaf 1 december 2023 Frits Dimmendaal)
 2. Mariëlle Tempelman (scriba)
 3. Ellen de Jong (2e scriba/notulist)
 4. Ds. Agnès Gilles
 5. Roel Kremers (voorzitter College van Kerkrentmeesters)
 6. Simon van de Pol (afgevaardigde College van Kerkrentmeesters)
 7. Leo Besemer (afgevaardigde Diaconale Raad)
 8. Anja vd Veen (afgevaardigde Kerk&samenleving)
 9. Elly Willems (afgevaardigde ONE-team)
 10. Petra Harkema (afgevaardigde InspiRaad)
 11. Klaas Kopinga (afgevaardigde Eredienstraad Zuid)
 12. Albert Brink (afgevaardigde Eredienstraad Noord)
terug

Agenda

Noord - Ds Agn├Ęs Gilles - 1e advent GIGA

zo 03 dec 2023 om 10:00

Zuid - Ds Johan Mulder - 1e Advent

zo 03 dec 2023 om 10:00

Onze kerkdiensten onlineVierplek Noord: De Open Hof
Vierplek Zuid: Beatrixkerk
Bekijk onze kerkdiensten live of kijk de opname achteraf terug.

Predikanten

Predikanten
Ds. Agnès Gilles
Telefoon: 06-41866969
E-mail: ds.gilles@pgede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Ds. Egbert van Dalen (ambulant predikant)
Telefoon: 06-24822235
E-mail: ds.vdalen@pgede.nl
 

Scriba

Mariëlle Tempelman
E-mail: scriba@pgede.nl
 

Kerkgebouwen

Beatrixkerk
Beatrixlaan 54, 6713 PT  Ede
0318-613767
(vergaderruimte reserveren:
kosterzuid@pgede.nl
)

De Open Hof
Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
0318-639426 
 

Nieuwsbrief

E-mail: weeknieuws@pgede.nl om je aan te melden voor het weeknieuws (PGE-leden).

Redactie

E-mail: weeknieuws@pgede.nl om een artikel te laten plaatsen in de weeknieuws. kopij aanleveren voor woensdagmiddag 17.00 uur

E-mail: webredactie@pgede.nl om te reageren op de website.