Inzamelingen van gaven

Doelen van de inzameling van gaven aanstaande zondag 3 maart

De 1ste inzameling is voor Kerk in Actie met deze week als thema “predikanten opleiden”  in Libanon


Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie. Ook theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en werkt daar als theologiedocent en studentenpastor.
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2024-voorjaarszending-libanon-veertigdagentijd/
 
De 2de inzameling is voor de eigen diaconie met deze keer als label “landelijke diaconale activiteiten” 

De landelijke Protestantse Kerk in Nederland organiseert diaconaal werk op landelijk niveau. Hierbij hoort het opzetten en begeleiden van de diverse projecten van Kerk-in-Actie in het land. Om dit werk te kunnen uitvoeren wordt voor dit werk jaarlijks door de synode voor elke kerkelijke gemeenten een geldbijdrage (quotum) vastgesteld. Voor onze gemeente is dat rond de € 3000 per jaar. Zie op de website van de PKN “toelichting op diaconaal quotum” :  https://protestantsekerk.nl/kerkbeheer/quotum/
 
Het kinderdoel is de kledingbank hier in Ede

Hoe we het ook bekijken, in ons land is armoede een vast gegeven. Er zijn altijd mensen, die door welke oorzaak of om welke reden dan ook in armoede leven. Wij van Kledingbank Ede zijn van mening dat deze mensen praktische ondersteuning en hulp kunnen gebruiken om de vicieuze cirkel, waarin zij zich vaak bevinden, te kunnen doorbreken.
Wij richten ons op deze doelgroep in de gemeente Ede, door hen met ideeën, opgedaan in de circulaire economie, mogelijkheden te bieden om hun situatie te verbeteren, dan wel te verlichten. Kledingbank Ede zorgt voor goede en nog modieuze kleding, die we gratis verstrekken aan deze doelgroep
https://www.kledingbank-ede.nl/
 
Deze zondag is er nog iets extra’s.
Kinderen verkopen (zelf gemaakt) lekkers na de viering in beide vierplekken en de opbrengst is ook voor de kledingbank.
 
Geven kan op de volgende manieren:
  • Met de PGE app in de kerk of ergens anders (van woensdag tot en met dinsdag)
  • In de viering met geld of bonnen
  • Met een bankoverschrijving – vermeldt dan goed de naam van het doel dat je wilt steunen.
    Hiervoor ALLEEN het banknummer van de Diaconie gebruiken – NL 21 RABO 0307 0772 33 tnv Diaconie Protestantse Gemeente te Ede
Het diakenen-team van de PGE
terug

Agenda

Noord (De Open Hof), ds. Marcel Wielhouwer

zo 03 mrt 2024 om 10:00

Zuid (Beatrixkerk), dhr. Kees Hoogendoorn (Amersfoort)

zo 03 mrt 2024 om 10:00 Er is Kindernevendienst en voor de allerkleinsten kinderoppas.

Onze kerkdiensten onlineVierplek Noord: De Open Hof
Vierplek Zuid: Beatrixkerk
Bekijk onze kerkdiensten live of kijk de opname achteraf terug.

Predikanten

Predikanten
Ds. Agnès Gilles
Telefoon: 06-41866969
E-mail: ds.gilles@pgede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Ds. Egbert van Dalen (ambulant predikant)
Telefoon: 06-24822235
E-mail: ds.vdalen@pgede.nl
 

Scriba

Mariëlle Tempelman
E-mail: scriba@pgede.nl
 

Kerkgebouwen

Beatrixkerk
Beatrixlaan 54, 6713 PT  Ede
0318-613767
(vergaderruimte reserveren:
kosterzuid@pgede.nl
)

De Open Hof
Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
0318-639426
beheerderopenhof@pgede.nl
 

Nieuwsbrief

E-mail: weeknieuws@pgede.nl om je aan te melden voor het weeknieuws (PGE-leden).

Redactie

E-mail: weeknieuws@pgede.nl om een artikel te laten plaatsen in de weeknieuws. kopij aanleveren voor woensdagmiddag 17.00 uur.

E-mail: webredactie@pgede.nl om te reageren op de website.