Publicatie jaarrekening 2023

Op 11 juni heeft de Afgevaardigde Kerkenraad ingestemd met de concept jaarrekening 2023 van de PGE. Tevens is besloten om deze jaarrekening ter inzage te leggen en te publiceren op de website van de PGE. Op 3 juli 2024 zal de kerkenraad besluiten over de vaststelling van de jaarrekening 2023.

Download de concept jaarrekening 2023:
Als je vragen of opmerkingen hebt bij deze jaarrekening kun je tot 1 juli 2024 reageren via het mailadres vzcvk@pgede.nl. Daar kun je ook de volledige versie van de jaarrekening opvragen.

Het college van kerkrentmeesters,
Voorzitter,
Roel Kremers 
terug