Kerk en Samenleving

Het Platform Kerk& Samenleving is bedoeld om het contact tussen PGE(activiteiten) en samenleving te vergroten en vorm te geven aan de maatschappelijke betrokkenheid van de PGE. Het is daarnaast ook verantwoordelijk voor gemeenteopbouw en gastvrijheid: zorgen dat leden zich betrokken en thuis voelen binnen de PGE.
Een derde aspect van het platform is het faciliteren van maatschappelijke bewustwording, door maatschappelijke en kerkelijke thema’s aan de orde te stellen.
Er zal veel overlap zijn met andere PGE-Raden. Dat houdt elkaar scherp en geïnspireerd. Een goede communicatie is hierbij een vereiste. Platform Kerk&Samenleving is, evenmin als de PGE, een sociaal doel op zichzelf, maar een dienstbaar platform voor het werk van Christus.

Doorlopend overzicht van activiteiten van Platform Kerk&Samenleving, versie november 2023.

De activiteiten die elkaar op het platform treffen, bestaan lang of kort, zoeken de openbaarheid of blijven onder de radar. Een volledig overzicht is daarom niet haalbaar, dat hoeft ook niet: ga en  doe! De activiteiten die elkaar middels het PGE-Platform treffen zijn gericht op ontmoeting en zingeving (niet op materiële hulpverlening) en staan open voor alle leeftijden (niet voorbehouden aan jongeren of ouderen). Mis je hieronder een activiteit, geef het dan door aan KenS@pgede.nl
 
Naam activiteit (locatie en frequentie) Omschrijving Contactpersoon
(contactgegevens zie kerkapp)
Open Kerk en inloop Beatrixkerk
Elke donderdag 09.30-11.30 uur: Inloopochtend achter de Beatrixkerk, van 10.00-11.30 uur: Open Kerk in de Beatrixkerk
Iedereen is welkom voor gesprek en gebed.  
De Handwerkgroep elke maand
Op woensdag van 9.30 – 11.30 uur, in de Beatrixkerk
 
  Petra Ittman
Wandelgroep, derde donderdagmorgen van de maand, met wisselende startpunten
 
  Truus van Otterloo of Dora van der Velde
 
Alpha-cursus op maandagavond vanaf 18.30 uur in de Nieuwe Kerk ism Nieuwe Kerk, Kleopas en de Bethelkerk Aly Batterink, alpha_ede@outlook.com
Buurtbos, maandelijks bos bloemen voor bewoner van het Beatrixpark    
Zin op Zondag, elke zondag van 14-16 uur bij Lutherse Kerk in het centrum wekelijkse lunch voor dak/thuislozen en minder bedeelde dorpsgenoten Han Pol
 
Kwartiertafel Ede-Centrum
Kwartiertafel Veldhuizen-Kernhem
maandelijkse netwerkoverleg formele en informele zorgverleners in Ede-Centrum en Veldhuizen Steven Berendsen
 
Taalondersteuning statushouders, elke dinsdagmiddag en avond, Open Hof wekelijks huiswerkbegeleiding bij inburger cursus (ism Malkander en CVVE) Sijtze Roosjen
 
terug

Kerkbalans 2024


Kerkbalans 2024. Klik op de bovenstaande button om je aan te melden.

Agenda

Noord (De Open Hof), ds.Garbrich Baalbergen

zo 26 mei 2024 om 10:00 (GIGA viering)

Zuid (Beatrixkerk), mevr. Heidi Koster (Ede)

zo 26 mei 2024 om 10:00 Er is Kindernevendienst en voor de allerkleinsten kinderoppas.

Zuid (Beatrixkerk), Evensong

zo 26 mei 2024 om 17:00

Onze kerkdiensten onlineVierplek Noord: De Open Hof
Vierplek Zuid: Beatrixkerk
Bekijk onze kerkdiensten live of kijk de opname achteraf terug.

Predikanten

Predikanten
Ds. Agnès Gilles
Telefoon: 06-41866969
E-mail: ds.gilles@pgede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Ds. Egbert van Dalen (ambulant predikant)
E-mail: ds.vdalen@pgede.nl
 

Vertrouwenspersonen

Sander Reijers en
Diederike Hamming – Reitsma
E-mail: vertrouwenspersoon@pgede.nl.

 

Scriba

Mariëlle Tempelman
E-mail: scriba@pgede.nl
 

Kerkgebouwen

Beatrixkerk
Beatrixlaan 54, 6713 PT  Ede
0318-613767
(vergaderruimte reserveren
E-mail: kosterzuid@pgede.nl
)

De Open Hof
Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
0318-639426
E-mail: beheerderopenhof@pgede.nl
 

Nieuwsbrief

E-mail: weeknieuws@pgede.nl om je aan te melden voor het weeknieuws (PGE-leden).

Redactie

E-mail: weeknieuws@pgede.nl om een artikel te laten plaatsen in de weeknieuws. kopij aanleveren voor woensdagmiddag 17.00 uur.

E-mail: webredactie@pgede.nl om te reageren op de website.