Kerkbalans 2024


Klik op de button hierboven om je aan te melden.

Alles wat je wilt weten over de Actie Kerkbalans

Wat is de actie Kerkbalans?
De kerk betaalt bijna alles met geld dat de leden jaarlijks zelf bijdragen. Er is geen vaste contributie, zoals bij een sportclub. In de kerk vragen wij via de Actie Kerkbalans in januari om een toezegging van een vaste vrijwillige bijdrage voor komend jaar.

Wanneer is de actie Kerkbalans
De actie Kerkbalans start op 13 januari en eindigt op zondag 28 januari.

Waarom is de actie kerkbalans nodig?
Onze kerk is financieel afhankelijk van de vrijwillige bijdragen van de leden van de kerk: zonder inkomsten kan de kerk niet bestaan. Van deze bijdragen worden bijvoorbeeld de predikanten betaald, de gebouwen, het pastoraat, kerkelijke activiteiten en de verplichte bijdrage die per lid afgedragen moet worden aan de landelijke PKN. 
Voor 2024 is het belangrijkste actiepunt de mogelijkheid om een nieuwe predikant te beroepen. Dit kan alleen als de kerk financieel gezond is.

Hoeveel moet ik geven?
Wij vragen jou dit jaar om een vaste vrijwillige bijdrage van minimaal € 480,- per pastorale eenheid (PE). Als je dit geeft, kunnen we onze plannen voor dit jaar allemaal verwezenlijken en alle kosten betalen die zijn begroot.

Wat is een pastorale eenheid?
Dit is een kerkelijke term voor een huishouden. Als je kinderen hebt, vallen de kinderen tot 18 jaar binnen de pastorale eenheid. Als je 18 jaar wordt, ben je vanaf dan een zelfstandige pastorale eenheid, ook als je nog thuis woont bij je ouders. Je ontvangt een eigen mail/brief van de kerk.

Wat zijn de gevolgen als ik niet kan of wil betalen?
Van onze leden vragen we minimaal de € 40,- per lid, omdat dit het bedrag is dat wij per lid af moeten dragen aan de landelijke PKN.

Wat moet ik doen als ik niet kan bijdragen?
Als kerk vragen we, maar als het nodig is geven we ook. Ook dat is samen kerk zijn. 
De diaconie van de kerk kan op allerlei manieren mensen bijstaan met financiële en/of praktische hulp. Als je hierover mee informatie wilt kun je mailen naar de voorzitter van de diaconie: vzdr@pgede.nl

Hoe verloopt het proces van de actie Kerkbalans dit jaar?
 • De kerkbalanslopers bezorgen een brief met alle informatie bij de gemeenteleden van wie we geen mailadres hebben. 
 • Gemeenteleden van wie we wel een mailadres hebben, ontvangen in de week van 15 januari een email met alle informatie.
 • We vragen iedereen, ook degenen die de brief krijgen, om zoveel mogelijk de toezegging via de website van de PGE te doen. 
  Dat scheelt namelijk heel veel werk bij het verwerken van de toezeggingen. Ook wordt daarmee de kans op ‘fouten’ kleiner
 • Degenen voor wie dit echt niet mogelijk is, kunnen bij het kerkelijk bureau een papieren toezeggingsformulier opvragen bij het kerkelijk bureau (tel. nr.0318612336 dinsdag en donderdag tussen 9:00 uur en 12:00 uur bereikbaar).
 
Wat is er veranderd in 2024?
 • We gaan naar een nieuwe werkwijze voor het doen van toezeggingen. Deze werkwijze is te bereiken via de website van de PGE of via https://mijn.pgede.nl.
 • Papieren toezeggingsformulieren worden op verzoek toegestuurd.

Is er hulp bij het digitaal toezeggen?
 • Op de vierplekken zijn 3 zondagen (21 jan, 28 jan en 4 feb) vrijwilligers aanwezig die u kunnen helpen met de toezegging via de website.
 • Je kunt mailen naar: kerkbalans@pgede.nl
 • Je kunt bellen naar het Kerkelijk Bureau: tel. nr. 0318612336. We zijn bereikbaar op dinsdag en donderdag tussen 9:00 uur en 12:00 uur.

Wat kan niet meer in 2024?
 • Wij gebruiken de Appostel app niet meer
 • De link naar SKG werkt niet meer.
 • Wij maken pas in de tweede ronde en op aanvraag gebruik van het papieren toezeggingsformulier.

Hoe kan ik belastingvrij schenken?
Je kunt belastingvrij schenken als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
 1. Je betaalt inkomstenbelasting.
 2. Je geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan de kerk.
 3. Je betaalt het bedrag in 5 kalenderjaren achter elkaar. Langer mag ook.
 4. Je hebt vastgelegd wanneer je jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijd je vóór die termijn afloopt, dan stopt de gift automatisch na je overlijden.
De giftendrempel voor deze gift vervalt. Je hebt zo belastingaftrek over het hele bedrag dat je geeft. Als je hiervoor kiest, kun je het formulier voor de periodieke gift vinden op de site van de PKN. Zie Modelovereenkomst periodieke gift aan plaatselijke gemeente.
Link naar de website: https://protestantsekerk.nl/geef-een-gift/

Wat is het verschil tussen de toezegging en mijn gift?
In januari vragen we alle leden hoeveel zij in het jaar willen betalen. Dat doe je door een bedrag per jaar toe te zeggen.
Dit doe je op de website van de PGE, daar staat een button waar je op kunt klikken.
Of ga naar: https://mijn.pgede.nl
Het daadwerkelijke betalen via de bank kan gedurende het jaar in verschillende periodes en op verschillende manieren.
Zie ook: Op welke wijze kan ik geld geven aan de kerk?

Waar moet ik inloggen om mijn toezegging te doen voor de actie Kerkbalans?
Je kunt inloggen op de website van de PGE: https://mijn.pgede.nl


Je komt dan in het aanmeldscherm. Om jezelf aan te melden heb je nodig:
 1. Postcode
 2. Huisnummer
 3. Geboortedatum (van de eerste persoon in de aanhef van de brief).
 4. Registratienummer (staat in de mail en brief die je ontvangt).

Na het invullen klik je op de paarse knop: Aanmelden


Vul dan onderstaand scherm in en klik op direct betalen OF bevestigen, afhankelijk van je keuze bij de betaalwijze.


Op welke wijze kan ik geld geven aan de kerk?
Hieronder leggen we kort uit hoe je kunt geven.
 
 1. Via Ideal. Direct na doen van de toezegging kun je kiezen voor het betalen via Ideal. Dit betekent dat je het toegezegde bedrag in 1 keer betaalt.
 2. Via automatische incasso. Je geeft de kerk toestemming om geld van jouw rekening af te laten schrijven. Voordeel: je kunt in meerdere termijnen (maanden) betalen. Dit kan in 1, 2, 4 of 12 termijnen. Het termijnbedrag moet wel minimaal 15 euro zijn, om de transactiekosten laag te houden.
 3. Via een pushbericht sturen wij in de gewenste maand (maanden) een mail met daarin een QR-code. Door deze QR-code te scannen, kun je gelijk een bedrag overmaken naar de kerk. Dit is nieuw.
 4. Je maak het toegezegde bedrag zelf over naar het bankrekeningnummer van de Protestantse Gemeente Ede: NL80 ABNA 0580 0921 00. Onder vermelding van:
  AKB bijdrage 20xx (jaartal invullen). Bij voorkeur in zo min mogelijk termijnen om hoge transactiekosten te voorkomen.

Hoe werkt het betalen via een betaalverzoek via Ideal?
Je ontvangt van ons in de maand(en) die je aangeeft, een mail. Deze mail zie er ongeveer zo uit.

Hoe werkt het betalen via een betaalverzoek via Ideal?
Je ontvangt van ons in de maand(en) die je aangeeft, een mail. Deze mail zie er ongeveer zo uit.
Je hebt geen bankapp nodig op je mobiel. De app gaat direct naar de website van je bank.
Heb je wel een bankapp, dan kun je na het scannen van de QR-code gelijk door naar de bankapp voor je betaling.

Waarom betalen in zo min mogelijk termijnen?
De kerk betaalt € 0,50 cent per transactie aan de bank en de softwareontwikkelaar samen. Daarom geven wij de voorkeur aan zo min mogelijk banktransacties.

Om de transactiekosten te beperken vragen wij iedereen om in zo min mogelijk termijnen te betalen. Het minimale termijnbedrag is daarom € 15.

De standaardinstelling op de website staat op: jaarlijks in de maand februari.
De maanden kun je zelf aanpassen bij het onderdeel “Verdeling”. 
terug