Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

De totstandkoming van de jaarrekening 2022 is vertraagd omdat 2023 vooral in het teken heeft gestaan van het realiseren van één PGE. Daarnaast bleek een heroriëntatie en inhaalslag binnen de administratie noodzakelijk.

Het CvK is verheugd de Jaarrekening 2022 te kunnen publiceren, daarnaast is ook de begroting 2024 beschikbaar. Beide documenten zijn voor onze gemeenteleden formeel beschikbaar ter inzage van 24 november tot 1 december op de PGE-website pgede.nl ( Wie zijn we -> Organisatie-> College van kerkrentmeesters) U kunt echter ook onze secretaris Dolf Smits cvk@pgede.nl of telefonisch 06-41945544 vragen om de papieren versie.
Tijdens de vergadering van de kerkenraad op 6 december worden beide stukken hopelijk vastgesteld, waarna we de voorgeschreven procedures van de PKN vervolgen. Dat is een voorwaarde voor het versterken van ons verzoek tot het verkrijgen van toestemming voor het starten van het beroepingswerk.

Voorzitter College van Kerkrentmeesters

Roel Kremers
terug