Profiel predikant PGEde vierplek Zuid

“Wie zijn we?”

Waardevol
dat ben je
dat willen wij zijn
voor elkaar
voor de samenleving
voor de aarde
in naam van God.
De Protestantse Gemeente Ede (PGE) is een kleurrijke geloofsgemeenschap van mensen die van betekenis wil zijn voor de samenleving. Op grond van de Bijbel verstaan wij dit als onze roeping: er zijn voor wie jou nodig heeft. Wij geloven dat wij de liefde van God ontvangen. Vanuit dit besef voelen wij ons geroepen om Gods Woord te horen en ervan te getuigen. Daarom komen wij elke zondag op twee vierplekken samen om te vieren en te leren hoe wij daar handen en voeten aan kunnen geven, ieder op de plaats waar wij wonen en werken.

De twee vierplekken verschillen onderling, om ruimte te geven aan de verschillende kleuren die er binnen de PGE zijn, voor jong en oud. Dit verschil is lastig in woorden te vatten, daarom spreken we van accentverschillen.

Vierplek Zuid in de Beatrixkerk wordt gekenmerkt door een grote aandacht voor de Schriften en een kwalitatief goede kerk muzikale praktijk. Een herkenbare liturgische volgorde in een verscheidenheid aan kerkdiensten wordt gewaardeerd door jong en oud. Er is veel aandacht voor woord en sacrament en de Christelijke feestdagen met in de Stille Week de bezinning op het lijden en sterven van Christus.

Vierplek Noord in De Open Hof kent een lossere omgang met de liturgie, waarbij de nadruk ligt op het samen vieren van jong en oud. Het samen doen en het experiment worden hierbij hoog gewaardeerd. Er is veel aandacht voor de uitleg van de Bijbel gericht op de dagelijkse praktijk. Hoe kunnen wij leerling van Jezus Christus zijn in het leven van alledag.

“Wat voor een kerk willen wij over 3 jaar zijn?”
Over drie jaar zijn we één herkenbare gemeenschap met twee vierplekken. De twee vierplekken bieden ruimte aan de diversiteit die er is, maar zijn met nadruk geen wijken. We vormen een hecht sociaal netwerk.
 • De PGE spreekt een nieuwe, relevante en een bij deze tijd passende taal. Er zijn veel levens- en zingevingsvragen die buiten de kerk spelen. De Bijbel geeft hierin veel inspiratie. We moeten de Bijbel hertalen, in de zin van: zo uitleggen in hedendaagse taal en vormen dat ze relevant wordt voor al die mensen die levensvragen stellen (denk aan podcasts, retraites, etc.).
   
 • De kerk is een plek voor ontmoeting. Deze ontmoeting vindt plaats vanuit waardering en respect voor elkaar.
   
 • We willen de kerk een gezicht geven naar buiten toe door bijv. een plek te zijn voor levensvragen of door een maatschappelijk project dicht bij huis op te pakken samen met andere organisaties.
   
 • Als we de kerk een plek noemen bedoelen we hiermee ook een digitale plek. We maken gebruik van moderne media.
   
 • We ontwikkelen aansprekende vormen van kerk-zijn voor jongere doelgroepen.
   
 • De PGE heeft tastbare activiteiten die brede belangstelling oproepen.
   
“Wie zoeken we?”
In aansluiting op het voorgaande zoeken wij voor Vierplek Zuid een fulltime predikant die met de volgende competenties:
 • Het verlangen hebben om je persoonlijke geloof in God te willen delen met anderen.
   
 • Kunnen verwoorden van de persoonlijke visie op de samenhang tussen gemeente, kerk en samenleving.
   
 • Kunnen denken, spreken en doen in de vorm, taal en media van deze tijd.
   
 • Een verbinder kunnen zijn tussen jong, oud en geloof in God, ook in de opzet en invulling van kerkdiensten.
   
 • Een voortrekker met lef om (mee) te veranderen in een gemeente in ontwikkeling.
   
 • Toegankelijk en benaderbaar met liefde voor de kerk en tegelijkertijd goed voor zichzelf kunnen zorgen.
   
 • Aandacht hebben voor het creëren van draagvlak en het inschakelen van gemeenteleden.
   
 • Loyaal en respectvol samenwerken met o.a. de collega’s.
terug