Deze zondag in Zuid

Bij de dienst: Vreugdevol verwachten
Thema van de dienst: “Of moeten we een ander verwachten?
Eerste lezing: Lukas 7: 18-23
Tweede lezing: Filippenzen 4: 4-9

Het is dit jaar bijzonder dat alle vier de adventszondagen in december zijn. Tijdens de eerste zondag van advent wordt het aspect van de menselijke twijfel belicht. Johannes de Doper laat het Jezus via zijn leerlingen expliciet vragen: “Bent  u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?”. 
Dat is beslist niet hetzelfde als vreugdevol verwachten. 
Als de apostel Paulus in Fil. 4 schrijft ‘de Heer is dichtbij’, dan bedoelt hij dat Jezus snel zal komen! Hij kijkt naar de toekomst en dat geeft hem vreugde. Twee mensen in de gevangenis. De een (Johannes de Doper) twijfelt, terwijl de ander (de apostel Paulus) aanspoort tot vreugde.

Laat u zich bevragen door deze beide teksten en is advent voor u een vreugdevol verwachten? Of voert ook bij u twijfel de boventoon? 

Een goede en gezegende dienst gewenst! 

Eredienstraad Zuid

terug

Agenda

Noord - Ds Agn├Ęs Gilles - 1e advent GIGA

zo 03 dec 2023 om 10:00

Zuid - Ds Johan Mulder - 1e Advent

zo 03 dec 2023 om 10:00

Onze kerkdiensten onlineVierplek Noord: De Open Hof
Vierplek Zuid: Beatrixkerk
Bekijk onze kerkdiensten live of kijk de opname achteraf terug.

Predikanten

Predikanten
Ds. Agnès Gilles
Telefoon: 06-41866969
E-mail: ds.gilles@pgede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Ds. Egbert van Dalen (ambulant predikant)
Telefoon: 06-24822235
E-mail: ds.vdalen@pgede.nl
 

Scriba

Mariëlle Tempelman
E-mail: scriba@pgede.nl
 

Kerkgebouwen

Beatrixkerk
Beatrixlaan 54, 6713 PT  Ede
0318-613767
(vergaderruimte reserveren:
kosterzuid@pgede.nl
)

De Open Hof
Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
0318-639426 
 

Nieuwsbrief

E-mail: weeknieuws@pgede.nl om je aan te melden voor het weeknieuws (PGE-leden).

Redactie

E-mail: weeknieuws@pgede.nl om een artikel te laten plaatsen in de weeknieuws. kopij aanleveren voor woensdagmiddag 17.00 uur

E-mail: webredactie@pgede.nl om te reageren op de website.