Kerk en Samenleving

Het Platform Kerk& Samenleving is bedoeld om het contact tussen PGE(activiteiten) en samenleving te vergroten en vorm te geven aan de maatschappelijke betrokkenheid van de PGE. Het is daarnaast ook verantwoordelijk voor gemeenteopbouw en gastvrijheid: zorgen dat leden zich betrokken en thuis voelen binnen de PGE.
Een derde aspect van het platform is het faciliteren van maatschappelijke bewustwording, door maatschappelijke en kerkelijke thema’s aan de orde te stellen.

Lees meer 

Eredienstraad (Noord & Zuid)

Om de vieringen op beide plekken goed te kunnen organiseren hebben beide vierplekken een eigen Eredienstraad. Zij ondersteunen de predikant(en) in het vormgeven van de liturgie, alsmede het vormgeven van de muzikale invulling binnen de vieringen.

Nieuwe liturgische ontwikkelingen worden hierbij meegenomen. 
 
Lees meer 

InspiRaad (jeugd, jongeren en gezin)

De Protestantse Gemeente Ede wil ook voor kinderen, jeugd en jongeren een plek zijn waar zij samen kunnen zoeken naar de betekenis van God voor mensen.

De InspiRaad zoekt steeds naar manieren waarop jong en oud elkaar gelovig kunnen inspireren, in de overtuiging dat wij elkaar daarbij nodig hebben. Daarom is de leeftijdsgrens voor de activiteiten die de InspiRaad aanbiedt ook opgerekt tot rond de 40 jaar.

 
Lees meer 

Communicatie

Het doel van de werkgroep Communicatie is dat we een kerk worden die zich onderscheidend positioneert, transparant is naar binnen en buiten en in de beeldvorming spoort in wie we zijn.

We komen daar door:
  • de interne communicatiemiddelen die er nu zijn verder te ontwikkelen;
  • een communicatieplan te maken en op strategisch niveau mee te denken en mee te werken aan communicatie;
  • gevraagd en ongevraagd advies te geven over communicatie aan alle geledingen;
  • de verschillende communicatiemiddelen af te stemmen en te coördineren;
  • mee werken aan communicatie van verschillende activiteiten/diensten;
  • mee te werken aan beeldvorming van de PGE als een kerk midden in de samenleving en
  • de PGE een gezicht te geven naar externe partijen en de Edese samenleving.

Kerkbalans 2024


Kerkbalans 2024. Klik op de bovenstaande button om je aan te melden.

Agenda

Noord (De Open Hof), ds. Agn├Ęs Gilles

zo 23 jun 2024 om 10:00 (GIGA viering SPECIAAL - Vogelzang en mensenlied)

Zuid (Beatrixkerk), ds. Gerben Westra

zo 23 jun 2024 om 10:00 Er is Kindernevendienst en voor de allerkleinsten kinderoppas.

Onze kerkdiensten onlineVierplek Noord: De Open Hof
Vierplek Zuid: Beatrixkerk
Bekijk onze kerkdiensten live of kijk de opname achteraf terug.

Predikanten

Predikanten
Ds. Agnès Gilles
Telefoon: 06-41866969
E-mail: ds.gilles@pgede.nl
bij geen gehoor kun je contact opnemen met de scriba

Ds. Egbert van Dalen (ambulant predikant)
E-mail: ds.vdalen@pgede.nl
 

Vertrouwenspersonen

Sander Reijers en
Diederike Hamming – Reitsma
E-mail: vertrouwenspersoon@pgede.nl.

 

Scriba

Mariëlle Tempelman
E-mail: scriba@pgede.nl
 

Kerkgebouwen

Beatrixkerk
Beatrixlaan 54, 6713 PT  Ede
0318-613767
(vergaderruimte reserveren
E-mail: kosterzuid@pgede.nl
)

De Open Hof
Hoflaan 2, 6715 AJ  Ede
0318-639426
E-mail: beheerderopenhof@pgede.nl
 

Nieuwsbrief

E-mail: weeknieuws@pgede.nl om je aan te melden voor het weeknieuws (PGE-leden).

Redactie

E-mail: weeknieuws@pgede.nl om een artikel te laten plaatsen in de weeknieuws. kopij aanleveren voor woensdagmiddag 17.00 uur.

E-mail: webredactie@pgede.nl om te reageren op de website.